grondwerken
grondwerken

Grondwerken

We voeren graag grond- en graafwerken uit voor u. Met onze gespecialiseerde machines graven we het volgende:

 • zwembaden of vijvers
 • septische put of regenwaterput
 • sleuven
 • bestratingswerken (eurodals of megategels aanleggen)
 • graafwerken (sleuven graven, plaatsen regenwaterputten en septische putten)
 • keerwanden plaatsen
 • transport van grond of groenafval
 • rooien van bomen en uitgraven van wortels
 • aan- en afvoer teelaarde, groenafval, menggranulaten, ...
 • spitten en nivelleren
 • uitgraven opritten en terrassen
 • ...

We kunnen voor u alle grond-, afbraak- en infrastructuurwerken in uw tuin en omgeving uitvoeren. We staan u ter beschikking met drie kranen (2 ton: minimum doorgang 1 m, 6 ton en 9 ton)